2020 biała wstążka

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Braniewie zaprasza każdego mężczyznę

Młodego chłopaka, Nastolatka, Dorosłego i Seniora

do zaangażowania się w tegoroczną edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

 

Kampania, jak co roku, trwa od 25 listopada do 10 grudnia

 

25 listopada, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

10 grudnia, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W tym czasie, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążeczki symbolizujące zobowiązanie do niestosowania przemocy wobec dziewczynek, kobiet.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Nas wszystkich tegoroczna kampania w naszym mieście promowana jest głównie na stronach urzędów, placówek oświatowych, służby zdrowia oraz na Facebooku.
Zwracamy się do Mężczyzn z prośbą o przyłączenie się do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemu stosowania przemocy
w rodzinie, poprzez noszenie symbolu kampanii, tj. „BIAŁEJ WSTĄŻKI” jak również propagowanie akcji w gronie znajomych.

DZIĘKUJEMY
Przewodnicząca wraz z członkami
Zespołu Interdyscyplinarnego