Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem nr 200/2015 z dnia 26 października 2015 r. Burmistrz Miasta Braniewo powołał Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach drugiej kadencji, następnie kolejno zarządzeniami numer:

222/2015 z dnia 30.11.2015
17/2016 z dnia 22.01.2016
51/2016 z dnia 23.03.3016
200/2016 z dnia 3.10.2016
221/2016 z dnia 27.10.2016
189/2019 z dnia 25.10.2019

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

I. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Pani Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pani Oksana Gnes - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pani Marta Pietkiewicz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

II. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Pani Marzena Skibniewska - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

III. Policji

Pani Jolanta Sorkowicz - Komenda Powiatowa Policji

 

IV. Oświaty

Pani Katarzyna Keller - Gierko - Szkoła Podstawowa nr 3
Pani Dorota Lubert - Szkoła Podstawowa nr 5
Pani Kinga Szczęśniak - Szkoła Podstawowa nr 6
Pani Małgorzata Małachowska - ZSZ braniewo
Pani Małgorzata Dębicka - Zespół Szkół Budowlanych
Pani Aleksandra Kuczyńska-Marek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pani Katarzyna Miszczyńska - Liceum Ogólnokształcące
 

V. Ochrony zdrowia

Boryczko Dorota

 

VI. Kuratorzy sądowi

Magdalena Jasiewicz - kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Pani Oksana Gnes
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Pani Marta Pietkiewicz
Sekretarz Zespołu - Pani Magdalena Jasiewicz