Drukuj
Pomoc społeczna
Aktualności PS

popz 2015 logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje, że od września 2021 r. rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Od 26 listopada 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym kryteria w POPŻ Podprogram 2021 od 01.01.2022 roku na poziomie 220% będą wynosić:

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Skierowania po pomoc żywnościową są wydawane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo, tel. 55 506 53 30.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Ustalony harmonogram wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 będzie podawany na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.