Plakat Biała wstążkaKampania "BIAŁA WSTĄŻKA" to największa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1992 r. przez mężczyzn w Kanadzie i jest kierowana do mężczyzn.
Obecnie jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania społeczna "BIAŁA WSTĄŻKA" potrwa od 25 listopada do 10 grudnia.

W tych dniach przypięta biała wstążka ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn względem kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Zachęcamy do dołączenia do akcji i przypięcia symbolicznej białej wstążki

logo miasta

 

APEL

Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu, zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.
Wzorem lat ubiegłych, kierujemy do Państwa Apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
  • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM , MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB W CHWILACH ZAGROŻENIA .

Informacje ,prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS (poniedziałek-piątek: w godz. 7:00-15:00) oraz telefonicznie (działanie zalecane z uwagi na COVID-19), pod nr tel.: 55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48 lub na

telefon alarmowy 112

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2021 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

bezpłatna infolinia 800 165 320

Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

popz 2015 logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje, że od września 2021 r. rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Od 26 listopada 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym kryteria w POPŻ Podprogram 2021 od 01.01.2022 roku na poziomie 220% będą wynosić:

  • 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Skierowania po pomoc żywnościową są wydawane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo, tel. 55 506 53 30.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Ustalony harmonogram wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 będzie podawany na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.