Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny

Przemoc, to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne  lub fizyczne cierpienia. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy, ale każda z nich stanowi zagrożenie i jest niezgodna z prawem.

Formy przemocy: