Informujemy, że prowadzony jest nabór do uczestnictwa

w grupie edukacyjno-terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy.

 

Osoby doznające przemocy potrzebują wsparcia i wielu wskazówek aby poradzić sobie z różnymi trudnościami, by mogły odzyskać wiarę w „lepszy dom” bez przemocy.                                                                           

Zachęcamy gorąco wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w/w grupie.

Spotkania będą się odbywały w budynku naszego Ośrodka raz w tygodniu w godzinach popołudniowych po 15.30,  w godzinach dogodnych dla uczestników.

W ramach spotkań odbędzie się 12 sesji (w tym 2 indywidualne i 10 grupowych)

Liczebność grupy: 6-12 osób

 

Planowany czas uruchomienia grupy:kwiecień 2016

Grupę będą prowadziły osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy.

 • do Programu nie kwalifikują się:

- osoby chore psychicznie
- osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości
- osoby uzależnione od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub hazardu, które nie przeszły podstawowego programu terapii uzależnień

 • Odbiorcy Programu Edukacyjno-Terapeutycznego to pełnoletnie kobiety, doświadczające przemocy, doświadczające przemocy w przeszłości oraz osoby ze środowiska zagrożonego przemocą.
 • Do Programu są kwalifikowane osoby,  których uczestnictwo wynika z ich dobrowolnej decyzji.

 _______

Zainteresowane osoby są proszone o kontakt z Panią:

Agnieszką Sładkiewicz-Zwierzchowską - tel. 55 620 81 20 lub 55 620 81 00

 

Celem programu edukacyjno-terapeutycznego jest:

 1. uzyskanie przez osobę doświadczającą przemocy świadomości, że przemoc jest przestępstwem i jak można się przed nią skutecznie bronić,
 2. uzyskanie przez  osobę doświadczającą przemocy wiedzy, jakie mechanizmy i zjawiska towarzyszą przemocy w rodzinie i jak te informacje wykorzystać do uwalniania się z przemocy,
 3. rozpoznanie sztucznych i uporczywych schematów myślowych dotyczących rodziny, roli kobiety i mężczyzny, towarzyszących trwaniu w zniewoleniu oraz przeformułowanie ich treść tak, aby nie przeszkadzały w wyjściu z sytuacji przemocy,
 4. przekonać się, że  osoba doświadczająca przemocy w rodzinie jest pod prawną ochroną i sprawca musi być postawiony w stan oskarżenia,
 5. zwiększyć świadomość praw osobistych i zdobyć umiejętności niezbędne do ich realizacji,
 6. nauczyć się wzywania policji i wyegzekwowania skutecznej interwencji,
 7. zaplanować zmiany, jakie będą niezbędne do rozpoczęcia samodzielnego życia,
 8. dotrzeć do uczucia gniewu, pobudzić sprzeciw, bunt i energię niezbędną do podjęcia skutecznych zachowań obronnych,
 9. nauka konstruktywnego wyrażania emocji oraz zasad komunikowania interpersonalnego bez przemocy (również wobec swoich dzieci).