Czym jest Kampania Biała Wstążka?
To największa na świecie kampania, prowadzona przez mężczyzn, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. I choć w wielu krajach jej propagowaniem zajmują się zarówno mężczyźni jak i kobiety, to kierowana jest przede wszystkim do mężczyzn i chłopców.

 

Co oznacza przypięcie i noszenie białej wstążki?
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu, wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn względem kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ję mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

 

Masz prawo do:

  • życia w rodzinie wolnej od przemocy
  • ochrony prawnej Twojego życia zdrowia, czci i dobrego imienia oraz samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym
  • żądaniu od organów władzy publicznej ochrony Ciebie oraz Twoich bliskich przez przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

 

Na terenie Naszego Miasta instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmują szereg działań mających na celu propagowanie Kampanii.

Organizowane są pogadanki, projekcje filmów z uczniami w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Młodzież szkół średnich będzie rozprowadzać wśród mieszkańców informacje na temat kampanii w formie zakładek do książek.

Na terenie Liceum Ogólnokształcącym odbyły się rozgrywki piłki siatkowej, gdzie uczestnikami byli zarówno uczniowie szkół LO, ZBZ, ZSZ jak i przedstawiciele Policji i Straży Granicznej.
Ponadto został nagrany spot promujący Kampanię „Biała Wstążka”, w którym wzięli udział mężczyźni- mieszkańcy Braniewa.