Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie miasta Braniewa
(siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rzemieślnicza 1) informuje, że w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” w dniach 6 i 10 grudnia 2018r. odbędą się dni Otwartych Drzwi dla osób doświadczających przemocy Kampania „Biała Wstążka” została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

 

Nosząc białą wstążkę zobowiązujesz się, że:

  • nigdy nie będziesz sprawcą przemocy wobec kobiet
  • będziesz reagował widząc przemoc wobec kobiet

 

Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia. W dniu zakończenia kampanii obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

 

10 grudnia
na terenie naszego miasta rozdawane będą przez młodzież białe wstążki wraz ulotkami informującymi o Kampanii.

 

6 grudnia
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Rzemieślniczej 1 dyżur pełnić będą specjaliści działający w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będą udzielać porad i wskazówek dla zgłaszających się osób.

Jakub Bornus - prawnik, w godzinach 15:30-17:00, pokój 1 (I piętro)

Agnieszka Lasecka - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w godzinach 15:30-17:00, pokój 1 (I piętro)

Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska - specjalista pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy w godzinach 8:00-12:00, pokój 05 (parter)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

Ulotka „Biała Wstążka” (Plik PDF rozmiar 162 KB)