Czym jest Kampania Biała Wstążka?
To największa na świecie kampania, prowadzona przez mężczyzn, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. I choć w wielu krajach jej propagowaniem zajmują się zarówno mężczyźni jak i kobiety, to kierowana jest przede wszystkim do mężczyzn i chłopców.

 

Co oznacza przypięcie i noszenie białej wstążki?
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu, wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn względem kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ję mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

 

Masz prawo do:

  • życia w rodzinie wolnej od przemocy
  • ochrony prawnej Twojego życia zdrowia, czci i dobrego imienia oraz samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym
  • żądaniu od organów władzy publicznej ochrony Ciebie oraz Twoich bliskich przez przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

 

Na terenie Naszego Miasta instytucje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmują szereg działań mających na celu propagowanie Kampanii.

Organizowane są pogadanki, projekcje filmów z uczniami w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Młodzież szkół średnich będzie rozprowadzać wśród mieszkańców informacje na temat kampanii w formie zakładek do książek.

Na terenie Liceum Ogólnokształcącym odbyły się rozgrywki piłki siatkowej, gdzie uczestnikami byli zarówno uczniowie szkół LO, ZBZ, ZSZ jak i przedstawiciele Policji i Straży Granicznej.
Ponadto został nagrany spot promujący Kampanię „Biała Wstążka”, w którym wzięli udział mężczyźni- mieszkańcy Braniewa.

22-28 LUTEGO 2019 r.

 

Na terenie naszego miasta będą organizowane wydarzenia

W szkołach: projekcje filmów i dyskusje

KONCERT dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

„MŁODZIEŻ PRZECIWKO NIENAWIŚCI”

GRZEGORZ HYŻY

BCK 22.02.2019 r. godz.13:00

 

28 Lutego 2019 r. ul. Moniuszki 22a (I piętro)
w godz. 8:00 - 10:00
dyżur specjalistów

(policjant, pedagog, mediator, specjalista pracy z osobami doświadczającymi przemocy, psycholog, kurator)

 

W dniach 22-28 lutego 2019 r.
DYŻUR FUNKCJONARIUSZY w KPP w Braniewie

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE OSOBY

 

Organizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkoły, PPP Braniewo, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, KPP w Braniewie, Sąd Rejonowy

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie miasta Braniewa
(siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rzemieślnicza 1) informuje, że w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” w dniach 6 i 10 grudnia 2018r. odbędą się dni Otwartych Drzwi dla osób doświadczających przemocy Kampania „Biała Wstążka” została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

 

Nosząc białą wstążkę zobowiązujesz się, że:

  • nigdy nie będziesz sprawcą przemocy wobec kobiet
  • będziesz reagował widząc przemoc wobec kobiet

 

Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia. W dniu zakończenia kampanii obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie miasta Braniewa
(siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rzemieślnicza 1) informuje, że
w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”
w dniach 4 i 5 grudnia 2017r. odbędą się dni
Otwartych Drzwi dla osób doświadczających przemocy


Kampania „Biała Wstążka” została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

Nosząc białą wstążkę zobowiązujesz się, że:

  • nigdy nie będziesz sprawcą przemocy wobec kobiet
  • będziesz reagował widząc przemoc wobec kobiet

Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

W tych dniach na terenie naszego miasta rozdawane będą białe wstążki wraz z ulotkami informującymi o Kampanii.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Rzemieślniczej 1 oraz w Sądzie Rejonowym w Braniewie dyżur pełnić będą specjaliści działający w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będą udzielać porad i wskazówek dla zgłaszających się osób. W dniu 4 grudnia br w MOPS w Braniewie dyżur pełnić będzie:

Jakub Bornus - prawnik, w godzinach 15:30-17:00, pokój 1 (I piętro)

Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska - specjalista pracy z osobami doświadczającymi przemocy, w godzinach 8:00-14:00, pokój 05 (parter)

W dniu 5 grudnia br w Sądzie Rejonowym w Braniewie w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej dyżur pełnić będzie:

Sebastian Radziwiłłowicz - sądowy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Braniewie, w godzinach 8:00-14:00, pokój 124 (parter)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych