Drukuj
Zespół Interdyscyplinarny

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

 

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 

Ingerencja:

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego wszczynane są na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszeniowego lub wypełnionego formularza „Niebieska Karta”.

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu wymagającego pomocy i uruchomienia pracy Zespołu Interdyscyplinarnego należy wypełnić i złożyć wypełniony wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (Plik DOC rozmiar 28KB).

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego na podstawie wypełnionego kwestionariusza może nastąpić na:

Instytucje uprawnione do wypełniania formularza „Niebieska Karta”: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata i ochrona zdrowia.

 

Wniosek można złożyć osobiście lub listownie pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Zespół Interdyscyplinarny

Ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

55 620 81 00

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny wymagają naszej pomocy zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, na Policją, do szkoły lub lekarza.

 

INSTYTUCJE, KTÓRE MOGĄ POMÓC:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rzemieślnicza 1, tel. 55 506 53 30

Komenda Powiatowa Policji, ul. Moniuszki 11a, tel.  55 244 0200, 997 lub 112

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pl. Piłsudskiego 2, tel. 55 644 29 55

Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej PULS, Pl. Grunwaldu 18, tel. 55 243 55 27

Niebieska Linia, tel. 0 801 120 002