Kategoria: Świadczenia wychowawcze

Logo programu Rodzina 500 plus

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod

tel. 55 620 81 24

 

Numery infolinii, za pośrednictwem których można również uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”

  1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68
  2. Urząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego – tel. 55 237 45 94

(opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora)

 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą:

Instrukcja składania wniosku na portalu EMPATIA:

Link do instrukcji rejestracji konta, wypełniania i przesyłania dokumentów na platformie eWnioski.

Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy Empatia umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej