Logo programu Rodzina 500 plus

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod

tel. 55 620 81 24

 

Numery infolinii, za pośrednictwem których można również uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”

 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68
 2. Urząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego – tel. 55 237 45 94

(opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora)

 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
 • Portalu Emp@tia link do strony
 • ePUAP link do strony

Instrukcja składania wniosku na portalu EMPATIA:

Link do instrukcji rejestracji konta, wypełniania i przesyłania dokumentów na platformie eWnioski.

Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy Empatia umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407) (Plik PDF rozmiar 608 KB).
 2. Ustawa zmieniająca z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. (Plik PDF rozmiar 426 KB).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Plik PDF rozmiar 113 KB).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Plik PDF rozmiar 106 KB).

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ (aktualizacja na dzień 29.06.2021 r.) do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - SW-1 (aktualizacja na 29.06.2021 r.) - zmiany merytoryczne tj. wynikające ze zmian prawnych (PLIK PDF rozmiar 109 KB).
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1Z (bez zmian) (PLIK PDF rozmiar 80 KB).

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na okres 2019/2020

 

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. FORMULARZ (OŚWIADCZENIE) dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych / świadczenia wychowawczego (Plik PDF rozmiar 51 KB)
 3. Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii (Plik PDF rozmiar 518 KB)
 4. Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii (Plik PDF rozmiar 519 KB)

 

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Informacje ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej >> Link do materiałów

 

Podkategorie