godło flaga

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
“WSPIERAJ SENIORA”
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

10.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 12.500 zł.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach. Link do strony.

 

„Wspieraj Seniora” czyli pomoc w zakupach dla seniorów pozostających w domu krok po kroku.

 

Osoby po 70 roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.

Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie, która nie ukończyła 70 lat.

Zakupy obejmują artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

 

KROK 1

  • Zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 505 11 11 czynny codziennie w godz. 8:00 - 21:00.
  • Poinformować podczas rozmowy o decyzji pozostania w domu.
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

KROK 2

  • Poczekać na telefon pracownika MOPS Braniewo, który skontaktuje się w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia sposobu udzielenia wsparcia. Następnie poda imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pomocy oraz termin.
  • Przygotować listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki)

 

KROK 3

  • Przekazać osobie wyznaczonej przez MOPS Braniewo do pomocy listę zakupów oraz pieniądze - osoba ta poda imię i nazwisko oraz przekaże pokwitowania odbioru pieniędzy.
  • Pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - zasłonięciu ust i nosa przed wizytą oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

 

KROK 4

  • Odebrać zakupy i resztę pieniędzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz pokwitować ich odbiór.

 

Pomoc realizowana będzie w dni robocze.

„Wspieraj Seniora” jest akcją realizowaną w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”