Drukuj
Stypendia

Przykładowa lista wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego

 

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury (rachunki imienne i inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki) za:

  1. zakup podręczników od czerwca 2020 r.
  2. zakup materiałów i pozostałych przedmiotów szkolnych – od sierpnia 2020 r.
  3. abonament internetowy – od września 2020 do czerwca 2021 r.

Nie stanowią wydatku edukacyjnego  obuwie i odzież przeznaczona do codziennego użytku (np. sandały, obuwie zimowe, kurtki, płaszcze, sukienki, bielizna osobista). W przypadku nieudokumentowania wydatków poniesionych na cele edukacyjne decyzja przyznająca stypendium szkolne wygasa.