Drukuj
Stypendia

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zamieszkujących na terenie miasta Braniewo.
Wnioski należy pobierać i składać kompletne w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w okresie: od 1 września do 15 września 2021 r. w godz. 7:30 do 15:00

Kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne - zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie.