Informacja o wyniku naboru na stanowisko

referenta do spraw finansowo – księgowych – kasjer w Dziale Księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. finansowo – księgowych – kasjera w Dziale Księgowości został wybrany kandydat:

Pani Justyna Kowalik zamieszkała w Braniewie.

Uzasadnienie: kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu, posiada doświadczenie zawodowe i wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy.