Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, informuje, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz zmarłych, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu nie została wybrana żadna oferta z uwagi na niespełnione wymogi formalne.