Z uwagi na zainteresowanie złożenia oferty – kompleksowe świadczenie usług pogrzebowych, przedłuża się termin przyjęcia ofert do 1.12.2020r. do godz. 14:00