Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start”

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie została wybrana: Pani Justyna Mrozińska.

 

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 15.11.2019 r. tj. posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Ponadto zna specyfikę pracy z zakresu świadczenia „Dobry Start” oraz świadczeń wychowawczych, co rokuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków i zadań na w/w stanowisku.