W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonywanie usług opiekuńczych wynikających z art.17 ust.1, pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U z 2017r, poz.1769 świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie w 2018 roku.

Szczegóły w załączniku (Plik PDF rozmiar 593 KB)