Logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich - program regionalny

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie jako partner projektu „Rodzina to nasza przyszłość” informuje, że dobiegła do końca pierwsza edycja projektu.
W tej edycji w projekcie uczestniczyły także rodziny z terenu miasta Braniewa. W bieżącym roku rodziny uczestniczące w projekcie miały okazję wziąć udział w wielu interesujących warsztatach, szkoleniach, spotkaniach grup wsparcia czy indywidualnych spotkaniach ze specjalistami. Udział we wskazanych powyżej formach miał na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców oraz poszerzył ich horyzonty. Dzięki udziałowi w projekcie rodzice nabyli umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, podnieśli poziom umiejętności komunikacyjnych oraz budowania relacji rodzinnych.

 

        Dużym powodzeniem wśród uczestników projektu cieszyły się warsztaty edukacyjne „Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem”, podczas których całe rodziny uczyły się jak przyjemnie i wartościowo spędzać ze sobą wolny czas. Głównym celem zajęć było integrowanie się członków rodziny, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia. Ważnym elementem udziału w projekcie była praca rozwojowa z dziećmi do 13 r.ż., podczas której każde dziecko uczestniczyło w zajęciach indywidualnych z integracji sensorycznej, terapii taktykalnej oraz praca z deficytami.

        Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu był wyjazd rodzinny mający na celu integrację całej rodziny. Podczas wyjazdu do nadmorskiej miejscowości Poddąbie rodzice mieli zapewniony udział w warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze a dzieci zajęcia animacyjne i sportowe. Dla wielu z nich był to pierwszy w życiu wyjazd nad morze. Dzięki wyjazdom rodziny uczestniczące w projekcie mogły wspólnie spędzić czas i docenić wartość jaką jest rodzina. Wspólny udział w konkursach, zabawach i zajęciach integracyjnych przyniósł rodzinom dużo radości.

W roku 2019 roku rozpoczynamy realizację drugiej edycji projektu „Rodzina to nasza przyszłość”.

 

 

Projekt „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020