projekt rodzina

 

W związku z ogłoszeniem w bazie konkurencyjności postępowania na usługę w zakresie pełnienia funkcji Asystenta Rodziny w projekcie "Rodzina to nasza przyszłość" o numerze RPWM.11.02.03-28-0020/17 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego informuję, że szczegółowe informacje w zakresie przygotowania i złożenia oferty oraz warunków udziału w postępowaniu znajdują się na stronie.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, numer ogłoszenia: 1082311

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020