2020 biała wstążka

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Braniewie zaprasza każdego mężczyznę

Młodego chłopaka, Nastolatka, Dorosłego i Seniora

do zaangażowania się w tegoroczną edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

 

Kampania, jak co roku, trwa od 25 listopada do 10 grudnia

 

25 listopada, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

10 grudnia, ponieważ – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W tym czasie, mężczyźni biorący w niej udział, noszą białe wstążeczki symbolizujące zobowiązanie do niestosowania przemocy wobec dziewczynek, kobiet.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Nas wszystkich tegoroczna kampania w naszym mieście promowana jest głównie na stronach urzędów, placówek oświatowych, służby zdrowia oraz na Facebooku.
Zwracamy się do Mężczyzn z prośbą o przyłączenie się do podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemu stosowania przemocy
w rodzinie, poprzez noszenie symbolu kampanii, tj. „BIAŁEJ WSTĄŻKI” jak również propagowanie akcji w gronie znajomych.

DZIĘKUJEMY
Przewodnicząca wraz z członkami
Zespołu Interdyscyplinarnego

godło flaga

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
“WSPIERAJ SENIORA”
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

10.000,00 zł

Całkowity koszt zadania – 12.500 zł.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
 2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach. Link do strony.

 

„Wspieraj Seniora” czyli pomoc w zakupach dla seniorów pozostających w domu krok po kroku.

 

Osoby po 70 roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.

Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie, która nie ukończyła 70 lat.

Zakupy obejmują artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

 

KROK 1

 • Zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 505 11 11 czynny codziennie w godz. 8:00 - 21:00.
 • Poinformować podczas rozmowy o decyzji pozostania w domu.
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

KROK 2

 • Poczekać na telefon pracownika MOPS Braniewo, który skontaktuje się w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia sposobu udzielenia wsparcia. Następnie poda imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pomocy oraz termin.
 • Przygotować listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki)

 

KROK 3

 • Przekazać osobie wyznaczonej przez MOPS Braniewo do pomocy listę zakupów oraz pieniądze - osoba ta poda imię i nazwisko oraz przekaże pokwitowania odbioru pieniędzy.
 • Pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - zasłonięciu ust i nosa przed wizytą oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

 

KROK 4

 • Odebrać zakupy i resztę pieniędzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz pokwitować ich odbiór.

 

Pomoc realizowana będzie w dni robocze.

„Wspieraj Seniora” jest akcją realizowaną w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”

Z dniem 21 października 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach.

Żeby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach drugiej części programu, wynikający z art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1219 z późn. zm.).

 

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Dział Świadczeń Rodzinnych - nr tel. 55 506 53 41) oraz Urząd Miasta w Braniewie (Kamila Brzozowska – nr tel. 55 644 01 32 na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie oraz w Urzędzie Miasta Braniewa osobiście, przesłać pocztą na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
Żądanie wydania zaświadczenia - (Plik PDF rozmiar 0.8 MB).

 

Beneficjentem drugiej części programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto w Urzędzie Miasta Braniewa istnieje możliwość wstępnej konsultacji dot. Wniosków o dofinansowanie (od 7:00 do 15:00 w pokoju nr 11 ul. Kościuszki 111 w Braniewie, nr telefonu: 55 644 01 32)

Dokładne informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie:
http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/10/19/czyste-powietrze-podwyzszony-poziom-dofinansowania

APEL

Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych , które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.
Wzorem lat ubiegłych, kierujemy do Państwa apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

 • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
 • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
 • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.

 

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB

W CHWILACH ZAGROŻENIA.

 

Informacje, prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7:30 - 15:30 )

oraz telefonicznie (działanie zalecane z uwagi na COVID-19), pod nr tel.: 55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48 lub na 

telefon alarmowy 112

 

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2020 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

bezpłatna infolinia 800 165 320

 

Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje, że przystąpił do programu - "WSPIERAJ SENIORA 2020" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i leki (koszt zakupów pokrywa senior).

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

 

Mając na względzie powyższe apelujemy do Seniorów, aby zgłaszali się na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie tel. 55 506 53 30.

 

Dostarczanie zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.