Akty prawne

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 966 z póżn. zm). (Plik PDF rozmiar 258 KB).
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z póżn. zm). (Plik PDF rozmiar 73,7 KB)
  3. Ustawa z dnia 17 lutego 2006r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 18 kwietnia 2006r. Nr 64, poz. 447). (Plik PDF rozmiar 794 KB).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817). (Plik PDF rozmiar 117 KB).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094). (Plik PDF rozmiar 53,9 KB).

 

Wniosek

 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z deklaracją o dochodach. (Plik PDF rozmiar 231 KB)

 

Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak:

  • adres zamieszkania,
  • nazwa i siedziba zarządcy domu,
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • sposób ogrzewania lokalu i wody,
  • kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Kompletny zestaw dokumentów, składa się w siedzibie MOPS-u w Braniewie w dziale Dodatki Mieszkaniowe.