Dział Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów informuje, że realizuje zadanie przyznawania dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017r. poz. 220). O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która:

  • korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. wynosi:

  • 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa 1 osobowego,
  • 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa od 2 do 4 osobowego,
  • 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego.

 

Wniosek

 

Wniosek o Dodatek energetyczny. (Plik PDF rozmiar 116 KB).