Drukuj
Kategoria: Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:

 

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

 

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej