Dzięki współpracy Urzędu Miasta z Polskim Czerwonym Krzyżem, dwie osoby niepełnosprawne z terenu naszego miasta  otrzymały trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Rowery dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych spełniają ważną rolę, gdyż pomogą w codziennym życiu, pozwolą nie tylko na aktywne i przyjemne  spędzanie czasu wolnego, ale w głównej mierze przyczynią się do szybszej i efektywniejszej rehabilitacji,  jak również poprawią ogólną sprawność fizyczną. Rowery są nowe, a przede wszystkim stabilne. Dzięki trzem kołom i odpowiednio wyprofilowanej ramie oraz kierownicy mogą na nich jeździć osoby mające problemy z poruszaniem się.  Rowery są w pełni wyposażone, posiadają wszelkiego rodzaju atesty i dopuszczenia do ruchu. Obdarowane osoby zostały wytypowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

Rowery rehabilitacyjne są kupowane m.in. dzięki zbiórkom odzieży i tekstyliów do pojemników PCK, które są rozmieszczone m.in. na terenie naszego miasta.

Uroczyste przekazanie rowerów odbyło się 23 marca 2016r., w obecności  koordynatora ds. proekologicznych PCK – Sławomira Kowalikowskiego, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” Ewy Pokojskiej a także przy udziale reprezentantów z Urzędu Gminy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

Rowery zostały nieodpłatnie przywiezione z Olsztyna do Braniewa przez braniewskiego przedsiębiorcę Pana Krystiana Sarnik, świadczącego usługi transportowo-remontowe.