Loga Programu Operacyjnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

o wydawaniu żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020/2021.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

od 4 do 7 maja 2021 roku w godzinach od 09:00 do 15:00

od 10 do 14 maja 2021 roku w godzinach od 09:00 do 15:00

 

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c