popz 2019 logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

o wydawaniu żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019/2020.

Żywność wydawana będzie w dniach:

21 stycznia do 24 stycznia 2020 roku w godzinach od 08:00 do 15:30


Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c