Loga Programu Operacyjnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

o wydawaniu żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019/2020.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

13 lipca do 17 lipca 2020 roku w godzinach od 08:00 do 15:00

 

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c

W związku z rozwojem epidemii koronawirusa

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

apeluje do świadczeniobiorców o zakładanie kont bankowych,

na które będą realizowane świadczenia.

 

Po dokonaniu niezbędnych formalności z bankiem, numer konta można składać do skrzynki podawczej stojącej przy wejściu od parkingu.

 

W sprawach kierowanych do MOPS Braniewo można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

• poprzez platformę e-PUAP - www.epuap.gov.pl
• Portal Empatia - www.empatia.mpips.gov.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
informuje
o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby
zakaźnej COVID-19 na terenie Gminy Miasta Braniewa

 

          Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 61/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Miasta Braniewa w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta Braniewa wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2, określone zostały szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności na terenie Gminy Miasta Braniewa.

          Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Miasta Braniewa w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:

 1. zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych,
 2. przyznanie usług opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym,
 3. zaopatrzenie w materiały higieniczne,
 4. pomoc w dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza,
 5. pomoc psychologiczną,
 6. udzielenie schronienia,
 7. organizację pomocy udzielanej przez wolontariuszy, organizacje pozarządowe i inne podmioty zaangażowane w pomoc osobom potrzebującym,
 8. przyznanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków i środków higienicznych oraz środków czystości po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w pomocy społecznej,
 9. indywidualną i niezbędną pomoc przy załatwieniu pilnych i terminowych spraw urzędowych będących w gestii Burmistrza Miasta Braniewa oraz innych organów administracji publicznej na terenie Braniewa,
 10. udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

 

Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej w Braniewie w formie:

 1. pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1,
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. telefonicznie: +48 664 266 385 lub +48 55 506 53 30.

 Wniosek do MOPS (Plik PDF rozmiar 0,2 MB)

Burmistrz Miasta Braniewa

Przyznanie pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Należy podkreślić, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w którym stołówka szkolna jest nieczynna, w związku z czym dziecko/uczeń nie spożywa posiłków, kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.