Logo Unii Europejskiej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

o wydawaniu żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018/2019.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

29 maja 2019 roku w godzinach od 13:00 do 16:00

30-31 maja 2019 roku w godzinach od 08:00 do 15:00

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c