popz 2016 logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

o wydawaniu żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018/2019.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

30, 31 październik w godzinach od 08:00 do 15:00

2 listopad w godzinach od 08:00 do 18:00

5, 6 listopad w godzinach od 08:00 do 15:00

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c