Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, adres: ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

 

Inspektor Danych Osobowych - Janusz Wyrzykowski, e-mail: iod@braniewo.pl

 

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.