APEL

Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

        Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych , które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.
W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.
        Wobec powyższego, zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

 • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
 • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
 • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych.

 

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB W CHWILACH ZAGROŻENIA.

 

Informacje ,prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ,ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS (poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30), telefonicznie pod nr tel.: 556208100, 556208116 do 119, oraz na telefon całodobowy komórkowy : 510 938 873 lub
telefon alarmowy 112
Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.
bezpłatna infolinia 800 165 320
Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk
i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 1 października 2019 do 30 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

 

Kasa MOPS

Czynna w każdy piątek w godz. 9:00 - 14:00

FOLM z natury do rynku pracyFOLM - z natury do rynku pracy, bezpłatny projekt dla młodzieży.

Kończysz studia, a może je przerwałeś i zastanawiasz się, co dalej? Weź udział w niezwykłej przygodzie, która pomoże Ci zwiększyć pewność siebie i odnaleźć właściwą drogę zawodową.

 

Pierwsze spotkanie dla wszystkich chętnych:

18.09.2019 r. godzina 10:00 Braniewskie Centrum Kultury, sala nr 7

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się w SYSTEMIE DZIENNYM i NIE SĄ ZATRUDNIONE NA UMOWĘ O PRACĘ. Kształcenie zaoczne czy wieczorowe jak również praca na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Zapraszamy do udziału!

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na:

Link do strony Braniewskiego Centrum Kultury

popz 2016 logo

 

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

 

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa. Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

 

Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

 

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy. W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

popz 2016 logo

 

 1. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „SOCJAL” w Braniewie przy
  współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 627 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Braniewa 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  - 29,85 ton żywności;
  - 3000 paczek żywnościowych;
 4. W ramach Podprogramu 2018 korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty kulinarne - 2 spotkania dla 30 uczestników