Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Zaprasza do udziału w projekcie jeśli:

  • Masz 15-29 lat
  • Nie pracujesz
  • Nie kształcisz się ani nie szkolisz min. 4 tygodni
  • Mieszkasz w subregionie elbląskim

 

"Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!"

  • rekrutacja do projektu prowadzona w okresie (2 listy rekrutacyjne w 10.2016 i 2.2017),
  • opracowanie Indywidualnych Planów Działania - spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi - średnio 3 h dla każdego uczestnika,
  • przeprowadzenie Warsztatów Poszukiwania Pracy - 2 dni szkoleniowe (zapewnione wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu),
  • zapewnienie Kursów / szkoleń zawodowych zgodnych z predyspozycjami oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy (zapewniamy wyżywienie, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu),
  • staże zawodowe - zapewniamy badania lekarza medycyny pracy, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekuna stażysty).


Na placu przed Braniewskim Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie uczestniczył w imprezie pn. Bezpieczny Dzień Dziecka 1 czerwca 2016 .

 

Dla uczestników imprezy zarówno tych małych, jak i dużych dzieci zostały zorganizowane przez pracowników socjalnych gry sportowe. Osoby biorące udział w konkursach otrzymały upominki. Ponadto każdy mógł zaspokoić swoje pragnienie, spożywając napoje oferowane  przez pracowników MOPS.

Przy wspaniałej pogodzie, pełnej słońca Dzień Dziecka upłynął w dobrej atmosferze,  zabawie i radości.

 

W dniu 29.05.2016r na amfiteatrze miejskim w Braniewie  miała miejsce impreza z okazji XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina - tu wszystko się zaczyna”. Organizatorzy, jak co roku, przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. Jak zaznaczają, najważniejsze jest dla nich pokazanie, jak ważna jest rodzina w życiu każdego z nas.

 

Dzięki współpracy Urzędu Miasta z Polskim Czerwonym Krzyżem, dwie osoby niepełnosprawne z terenu naszego miasta  otrzymały trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Rowery dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych spełniają ważną rolę, gdyż pomogą w codziennym życiu, pozwolą nie tylko na aktywne i przyjemne  spędzanie czasu wolnego, ale w głównej mierze przyczynią się do szybszej i efektywniejszej rehabilitacji,  jak również poprawią ogólną sprawność fizyczną. Rowery są nowe, a przede wszystkim stabilne. Dzięki trzem kołom i odpowiednio wyprofilowanej ramie oraz kierownicy mogą na nich jeździć osoby mające problemy z poruszaniem się.  Rowery są w pełni wyposażone, posiadają wszelkiego rodzaju atesty i dopuszczenia do ruchu. Obdarowane osoby zostały wytypowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

Rowery rehabilitacyjne są kupowane m.in. dzięki zbiórkom odzieży i tekstyliów do pojemników PCK, które są rozmieszczone m.in. na terenie naszego miasta.

Uroczyste przekazanie rowerów odbyło się 23 marca 2016r., w obecności  koordynatora ds. proekologicznych PCK – Sławomira Kowalikowskiego, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” Ewy Pokojskiej a także przy udziale reprezentantów z Urzędu Gminy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

Rowery zostały nieodpłatnie przywiezione z Olsztyna do Braniewa przez braniewskiego przedsiębiorcę Pana Krystiana Sarnik, świadczącego usługi transportowo-remontowe.