BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
A P E L U J Ą:

 

Statystyki wykazują, że w Polsce w sezonie zimowym umiera z chłodu i wyziębienia organizmu kilkadziesiąt osób rocznie.
Z uwagi na zbliżający się okres występowania niskich temperatur i niekorzystnych dla zdrowia i życia ludzkiego warunków pogodowych, aby zapobiec takim sytuacjom na terenie naszego miasta, podobnie jak w latach ubiegłych, chcemy dążyć do stworzenia efektywnego systemu wsparcia, łączącego wszystkie siły i środki.
W związku z tym, apelujemy do mieszkańców Braniewa, w szczególności o:

 1. Zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób zagrożonych w okresie zimy.
 2. Zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.
 3. Sygnalizowanie nam o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego.
 4. Udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę posiadanych również i własnych możliwości.

 

Wierzymy, iż nasze wspólne działania, przyczynią się do objęcia pomocą wszystkich potrzebujących.
Informacje, prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS (poniedziałek - piątek: w godz. 7:30-15:30) lub telefonicznie pod nr tel.: 556208100, 556208114, 556208116, 556208117, 556208118, 556208119, 556208120, 556208103
Po godzinach pracy i w dni wolne, na całodobowo czyny tel. nr  606 509 972

lub na telefon alarmowy 112

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia potrzebującym możliwości dostępu do informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, od dnia 1 listopada 2016 do 31 marca 2017 roku, funkcjonować będzie telefoniczna bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

bezpłatna infolinia 800 165 320

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Zaprasza do udziału w projekcie jeśli:

 • Masz 15-29 lat
 • Nie pracujesz
 • Nie kształcisz się ani nie szkolisz min. 4 tygodni
 • Mieszkasz w subregionie elbląskim

 

"Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!"

 • rekrutacja do projektu prowadzona w okresie (2 listy rekrutacyjne w 10.2016 i 2.2017),
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania - spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi - średnio 3 h dla każdego uczestnika,
 • przeprowadzenie Warsztatów Poszukiwania Pracy - 2 dni szkoleniowe (zapewnione wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu),
 • zapewnienie Kursów / szkoleń zawodowych zgodnych z predyspozycjami oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy (zapewniamy wyżywienie, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu),
 • staże zawodowe - zapewniamy badania lekarza medycyny pracy, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekuna stażysty).


Na placu przed Braniewskim Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie uczestniczył w imprezie pn. Bezpieczny Dzień Dziecka 1 czerwca 2016 .

 

Dla uczestników imprezy zarówno tych małych, jak i dużych dzieci zostały zorganizowane przez pracowników socjalnych gry sportowe. Osoby biorące udział w konkursach otrzymały upominki. Ponadto każdy mógł zaspokoić swoje pragnienie, spożywając napoje oferowane  przez pracowników MOPS.

Przy wspaniałej pogodzie, pełnej słońca Dzień Dziecka upłynął w dobrej atmosferze,  zabawie i radości.

 

W dniu 29.05.2016r na amfiteatrze miejskim w Braniewie  miała miejsce impreza z okazji XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina - tu wszystko się zaczyna”. Organizatorzy, jak co roku, przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. Jak zaznaczają, najważniejsze jest dla nich pokazanie, jak ważna jest rodzina w życiu każdego z nas.

 

Dzięki współpracy Urzędu Miasta z Polskim Czerwonym Krzyżem, dwie osoby niepełnosprawne z terenu naszego miasta  otrzymały trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Rowery dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych spełniają ważną rolę, gdyż pomogą w codziennym życiu, pozwolą nie tylko na aktywne i przyjemne  spędzanie czasu wolnego, ale w głównej mierze przyczynią się do szybszej i efektywniejszej rehabilitacji,  jak również poprawią ogólną sprawność fizyczną. Rowery są nowe, a przede wszystkim stabilne. Dzięki trzem kołom i odpowiednio wyprofilowanej ramie oraz kierownicy mogą na nich jeździć osoby mające problemy z poruszaniem się.  Rowery są w pełni wyposażone, posiadają wszelkiego rodzaju atesty i dopuszczenia do ruchu. Obdarowane osoby zostały wytypowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

Rowery rehabilitacyjne są kupowane m.in. dzięki zbiórkom odzieży i tekstyliów do pojemników PCK, które są rozmieszczone m.in. na terenie naszego miasta.

Uroczyste przekazanie rowerów odbyło się 23 marca 2016r., w obecności  koordynatora ds. proekologicznych PCK – Sławomira Kowalikowskiego, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” Ewy Pokojskiej a także przy udziale reprezentantów z Urzędu Gminy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

Rowery zostały nieodpłatnie przywiezione z Olsztyna do Braniewa przez braniewskiego przedsiębiorcę Pana Krystiana Sarnik, świadczącego usługi transportowo-remontowe.