popz 2016 logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

że w dniach: 15, 16, 19, 20, 21 marca 2018r. będzie wydawana żywność w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

 

Żywność wydawana będzie w godz. od 08:00 do 15:00

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c