BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
A P E L U J Ą:

 

Statystyki wykazują, że w Polsce w sezonie zimowym umiera z chłodu i wyziębienia organizmu kilkadziesiąt osób rocznie.
Z uwagi na zbliżający się okres występowania niskich temperatur i niekorzystnych dla zdrowia i życia ludzkiego warunków pogodowych, aby zapobiec takim sytuacjom na terenie naszego miasta, podobnie jak w latach ubiegłych, chcemy dążyć do stworzenia efektywnego systemu wsparcia, łączącego wszystkie siły i środki.
W związku z tym, apelujemy do mieszkańców Braniewa, w szczególności o:

  1. Zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób zagrożonych w okresie zimy.
  2. Zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.
  3. Sygnalizowanie nam o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego.
  4. Udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę posiadanych również i własnych możliwości.

 

Wierzymy, iż nasze wspólne działania, przyczynią się do objęcia pomocą wszystkich potrzebujących.
Informacje, prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS (poniedziałek - piątek: w godz. 7:30-15:30) lub telefonicznie pod nr tel.: 556208100, 556208114, 556208116, 556208117, 556208118, 556208119, 556208120, 556208103
Po godzinach pracy i w dni wolne, na całodobowo czyny tel. nr  606 509 972

lub na telefon alarmowy 112

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia potrzebującym możliwości dostępu do informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, od dnia 1 listopada 2016 do 31 marca 2017 roku, funkcjonować będzie telefoniczna bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

bezpłatna infolinia 800 165 320