popz 2016 logo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

że w dniach: 8-11 maja 2018r. będzie wydawana żywność w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

 

Żywność wydawana będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c